Liczba gości online: 1
Ogłoszenia przetargowe

Baza ogłoszeń przetargowych (ogółem: 69) (w archiwum: 32)

Typ/rodzaj ogłoszenia

Rodzaj:
Typ:
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

Data od (format: rrrr-mm-dd):
Data do (format: rrrr-mm-dd):
Tylko środki Unii Europejskiej:
Szukana fraza:

Wyniki 1 - 10 spośród 69

Ogłoszenie przetargowe - usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych „Operator koparko-ładowarki kl. III” Zamieszczono w BZP: 2016-06-06
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera.Numer ogłoszenia w BZP: 60095 - 2016 Zamieszczono w BZP: 2016-05-30
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 30 osób bezrobotnych „Spawanie metodą MAG-135” dla 30 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, w trzech grupach szkoleniowych po 10 osób każda: I grupa (10 osób) w ramach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań; II grupa (10 osób) w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; III grupa (10 osób) w ramach Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich” realizowanego ze środków Funduszu Pracy na terenie województwa lubelskiego. Zamieszczono w BZP: 2016-05-25
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych „Wizaż i stylizacja paznokci” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (II)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamieszczono w BZP: 2016-05-23
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych Murarz-tynkarz. Numer ogłoszenia w BZP: 92858 - 2016 Zamieszczono w BZP: 2016-04-15
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 30 osób bezrobotnych „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” Zamieszczono w BZP: 2016-04-11
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 31 osób bezrobotnych „Operator koparko-ładowarki kl. III” „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamieszczono w BZP: 2015-09-07
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa w zakresie organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie:„Technika komputerowa w księgowości” „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamieszczono w BZP: 2015-08-06
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - Usługa na organizację i przeprowadzenie korepetycji dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia w BZP: 237653 - 2014 Zamieszczono w BZP: 2014-11-14
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
Ogłoszenie przetargowe - usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III.Numer ogłoszenia w BZP: 224853 - 2014 Zamieszczono w BZP: 2014-10-23
Typ zamówienia: Usługa
Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Wartość zamówienia: nie dotyczy
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34