Liczba gości online: 1
Środki trwałe
Zestawienie środków trwałych na koniec 2003 roku drukuj
Zestawienie środków trwałych Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim według stanu na koniec 2003 roku:

Lp
numer grupy
nazwa
wartość inwentarzowa na koniec okresu
1 I budynki 1 057 469,84
2 IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 92 471,33
3 VI urządzenia techniczne 86 758,86
4 VIII narzędzia, przyrządy, ruchomoci i wyposażenie 22 110,96
5
wartości niematerialne i prawne 5 218,56
RAZEM 1 264 029,55
Wytworzyła: Irena Mazurek 2003-02-07
Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-03-24 13:19:50
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2009-03-24 14:01:11
Ilość wyświetleń: 877
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34