Liczba gości online: 1
Środki trwałe
Zestawienie środków trwałych na koniec 2006 roku drukuj
Zestawienie środków trwałych Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim według stanu na koniec 2006 roku:

Lp
numer grupy
nazwa
wartość inwentarzowa na koniec okresu
1 I budynki 955 220,39
2 IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 53 395,64
3 VI urządzenia techniczne 58 893,12
4 VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 25 018,51
RAZEM 1 092 527,66
Wytworzyła: Irena Mazurek 2006-03-03
Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-03-24 13:32:07
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2009-03-24 14:00:48
Ilość wyświetleń: 786
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34