Liczba gości online: 1
Informacje ogólne
Powiatowa Rada Zatrudnienia drukuj

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Zatrudnienia:

 • art. 22 ust. 3 i 6, art. 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. z dnia 15 października 2004 r.).

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:

 • inspirowanie przesięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków szkoleń zawodowych oraz zatrudnienia w powiecie,
 • delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
 • opiniowanie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu:

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 • społeczno - zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.
SKŁAD POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W POWIECIE JANOWSKIM:
Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia:
 1. Witold Kowalik - Burmistrz Gminy Modliborzyce

Przedstawiciele Samorządu Terytorialnego:

2. Krzysztof Kołtyś-Burmistrz Janowa Lubelskiego

3. Czesław Jaworski-Wójt Gminy Chrzanów

4. Henryk Michałek-Wójt Gminy Batorz

5. Stanisław Rożek-Wójt Gminy Dzwola

6. Jerzy Pietrzyk-Wójt Gminy Potok Wielki

7. Józef Zbytniewski-Wójt Gminy Godziszów

8. Grzegorz Krzysztoń-Naczelnik Wydziału Starostwo Powiatowe

9. Pizoń Artur-Naczelnik Wydziału Starostwo Powiatowe


Przedstawiciel Organizacji Pracodawców:

10. Bolesław Jakubiec-Cech Rzemiosł Róznych i Przedsiębiorczości w Janowie Lubelskim

Przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej:

11. Marcin Sulowski-Lubelska Izba Rolnicza

  Przedstawiciel Organizacji Społeczno-Zawodowych Rolników:

  12. Ryszard Dziewa-Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu

  Przedstawiciel Związków Zawodowych"Solidarność" Ziemia Sandomierska:

  13. Bogdan Pietuch -Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność -Region Ziemia Sandomierska

  Ponadto w obradach Powiatowej Rady Zatrudnienia udział biorą:

  14. Paweł Wiśniewski-Prezes JSNP ,,Humanus"

  15. Maria Zielonka-Fundacja Inicjatyw Lokalnych w Janowie Lubelskim

  16. Antoni Florczak-Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Janowskiego

  Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia trwa 4 lata, obecnej rady od 2 grudnia 2008 r.

  Wytworzyła: Anna Lewandowska 2009-03-26
  Zamieścił: 2009-03-26 11:55:13
  Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2016-01-22 13:44:13
  Ilość wyświetleń: 4938
  BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34