Liczba gości online: 1
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 drukuj

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Szkolenie grupowe pn. "Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141"

Usługa

Procedura określona w art. 138o ustawy PZP - Usługi społeczne

42 000,00 zł

I - II kwartał

2.

Szkolenie grupowe pn. "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"

Usługa

Procedura określona w art. 138o ustawy PZP - Usługi społeczne

51 600,00 zł

II kwartał

3.

Szkolenie grupowe pn. "Operator koparko - ładowarki wszystkie kl. III"

Usługa

Procedura określona w art. 138o ustawy PZP - Usługi społeczne

31 200,00 zł

II - III kwartał

4.

Szkolenie grupowe pn. "Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL"

Usługa

Procedura określona w art. 138o ustawy PZP - Usługi społeczne

22 000,00 zł

III kwartał

5.

Szkolenie grupowe pn. "Księgowość z kursem komputerowym ECDL"

Usługa

Procedura określona w art. 138o ustawy PZP - Usługi społeczne

27 600,00 zł

III - IV kwartał

6.

Szkolenie grupowe pn. "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

Usługa

Procedura określona w art. 138o ustawy PZP - Usługi społeczne

12 000,00 zł

IV kwartał


Wytworzyła: Dorota Winiarczyk 2020-01-17
Zamieścił: Piotr Sawicki 2020-01-17 11:04:04
Ilość wyświetleń: 168
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34