Liczba gości online: 1
Analizy skuteczności
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2017 drukuj
1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenie
 • liczba osób rozpoczynających szkolenie: 90 osób
 • liczba osób kończących szkolenie: 88 osób
 • odsetek osób: 97,78 %
2. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenie
 • według płci:
kobiety: 12 (13,33 %)
mężczyźni: 76 (84,44 %)
 • według wieku:
18-24 lata: 20 osoby (22,22 %)
25-34 lata: 34 osoby (37,78 %)
35-44 lata: 23 osoby (25,56 %)
45 i więcej: 11 osób (12,22 %)
 • według poziomu wykształcenia:
wyższe: 13 osób (14,44 %)
policealne i średnie zawodowe: 22 osoby (24,44 %)
średnie ogólnokształcące: 16 osób (17,78 %)
zasadnicze zawodowe: 25 osoby (27,78 %)
gimnazjalne i poniżej: 12 osób (13,33 %)
 • według miejsca zamieszkania:
miasto: 31 osób (34,44 %)
wieś: 57 osób (63,33 %)
 • według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy:
bezrobotni do 30 roku życia: 40 osób (44,44 %)
długotrwale bezrobotni: 42 osoby (46,67 %)
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych: 53 osoby (58,89 %)
bezrobotni powyżej 50 roku życia: 8 osób (8,89 %)
bezrobotni niepełnosprawni: 2 osoby (2,22 %)
bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia: 13 osób (14,44 %)


3. Liczba i odsetek zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń:
 • ilość osób zatrudnionych: 55
 • odsetek osób zatrudnionych: 62,5 %

4. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych po szkoleniu:
 • poniesione koszty szkoleń: 256 038,41 zł
 • ilość osób zatrudnionych: 56
 • koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych: 4 572,11 zł

5. Przeciętny czas trwania szkoleń:
 • ilość zorganizowanych szkoleń: 42
 • łączna ilość godzin wszystkich szkoleń: 4 888

6. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia:
 • przeciętny koszt szkolenia 1 osoby: 2 170,69 zł
 • przeciętny koszt osobogodziny szkolenia: 24,37 zł

7. Liczba i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe, w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie:
 • liczba i odsetek osób, którym sfinansowano egzamin lub licencję: 0 (0%)
 • liczba i odsetek osób, które zdały i sfinansowały egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję: 0 (0%)
 • liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej: 0 (0%)
 • liczba i odsetek osób, które ukończyły dofinansowane studia podyplomowe: 0 (0%)

8. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub 3 miesiące po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych:
 • po zdaniu sfinansowanego egzaminu lub uzyskaniu sfinansowanej licencji: 0 (0%)
 • po ukończeniu szkolenia sfinansowanego z pożyczki szkoleniowej: 0 (0%)
 • po ukończeniu dofinansowanych studiów podyplomowych: 0 (0%)
Wytworzyła: Barbara Kosińska 2018-07-20
Zamieścił: Piotr Sawicki 2018-07-20 11:50:11
Ilość wyświetleń: 313
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34