Liczba gości online: 1
Plany szkoleń
Modyfikacja planu szkoleń na 2019 rok dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób drukuj

Modyfikacja planu szkoleń na rok 2019

dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób z dnia 09.05.2019r.

Lp.

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników

Przewidywany czas realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone

Informacja o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

1.

Spawanie metodą MAG-135

zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień spawacza metodą MAG 135, m. in.: BHP i p.poż. , materiały i urządzenia spawalnicze, procesy spawania i pokrewne, rysunek techniczny, techniki i technologie spawania, zajęcia praktyczne

10

ZREALIZOWANY

I-II kwartał

ok. 146 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

egzamin zewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza,

- książeczka spawacza

2.

Operator koparko-ładowarki kl. III

szkolenie przygotowuje do pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki kl. III.

Zakres szkolenia obejmuje m. in.: BHP ogólne dla wszystkich maszyn, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, koparko-ładowarki - przedmioty specjalistyczne kl. III (w tym ogólna budowa, obsługa

i technologia robót koparko-ładowarkami), zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami

10

II-III kwartał

ok. 134 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

egzamin zewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- świadectwo IMBiGS

- książeczka operatora maszyn roboczych

3.

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym

zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pacy na stanowisku magazyniera -operatora wózków jezdniowych oraz uzyskania uprawnień operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym, m. in.: gospodarka magazynowa, podstawy obsługi komputera, obsługa komputerowych programów magazynowych wykorzystywanych w handlu, obsługa kas fiskalnych różnych typów i urządzeń towarzyszących, dokumentacja handlowo-magazynowa, obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych.

13

II-III kwartał

ok. 150 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

egzamin zewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

4.

Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141

zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień spawacza metodą MAG 135 i metodą TIG-141, m. in.: BHP i p.poż. , materiały i urządzenia spawalnicze, procesy spawania i pokrewne, rysunek techniczny, techniki i technologie spawania metodą MAG-135 i metodą TIG-141, zajęcia praktyczne - spawanie metodą MAG-135 i spawanie metodą TIG-141.

13

III kwartał

ok. 230 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

egzamin zewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza,

- książeczka spawacza

5.

Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień operatora wózków jezdniowych, m. in.:

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,

czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami,

wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych, zajęcia praktyczne

10

III-IV kwartał

67 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

egzamin zewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

6.

Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III

szkolenie przygotowuje do pracy w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej kl.III..

Zakres szkolenia obejmuje m. in.: BHP ogólne dla wszystkich maszyn, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, koparki jednonaczyniowe-przedmioty specjalistyczne kl. III (w tym ogólna budowa, obsługa i technologia robót koparki jednonaczyniowej), zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi

13

IV kwartał

ok. 134 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

egzamin zewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- świadectwo IMBiGS

- książeczka operatora maszyn roboczych

7.

Szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe (wskazane przez osobę uprawnioną)

ze szczególnym uwzględnieniem m. in. następujących kierunków: spawanie, prawo jazdy kat. C, C+E, D, kursy kwalifikacyjne dla kierowców, operatorzy sprzętu ciężkiego (koparki jednonaczyniowe, koparko-ładowarki, ładowarki), operatorzy wózków jezdniowych, kosmetyczka, kucharz oraz inne szkolenia kończące się egzaminem zewnętrznym.

Zakres uzależniony od rodzaju szkolenia

liczba osób w zależności od potrzeb

cały rok pod warunkiem posiadania środków finansowych

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy, które złożą wniosek i uzasadnią celowość odbycia wskazanego przez siebie szkolenia niezbędnego do podjęcia zatrudnienia bądź działalności gospodarczej

w zależności od kierunku szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, bądź inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydane na podstawie przepisów szczególnych

W przypadku trudności przy naborze na szkolenia lub w związku z ewentualnymi zmianami na rynku pracy, bądź też ze względu na wysokość otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na szkolenia, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przedmiotowym planie (tj. możliwość zmiany terminów realizacji szkoleń, odwołania szkolenia, ustalenia nowych kierunków szkoleń itp.).

Źródło finansowania szkolenia oraz specyfika kursu mają wpływ na kryteria kwalifikowania kandydatów.

O terminach zapisów na poszczególne kierunki szkoleń Urząd będzie informował na bieżąco, umieszczając informację na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim (www.janowlubelski.praca.gov.pl).

Wytworzyła: Barbara Kosińska 2019-05-09
Zamieścił: Piotr Sawicki 2019-05-09 12:56:01
Ilość wyświetleń: 142
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34