Liczba gości online: 1
Przyjęcia interesantów
Przyjęcia interesantów, obsługa osób bezrobotnych drukuj
Przyjęcia interesantów w sprawach:
 • Rejestracja:
  codziennie w godzinach 8:00 - 13:00
  pokój nr: 4
  przyjmują: Maria Albiniak

 • Obsługa bezrobotnych:
  codziennie w godzinach 8:00 - 15:00
  pokój nr: 3
  przyjmują: Robert Nowiński, Katarzyna Żołynia

 • Pośrednictwo Pracy:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek w godzinach: 8:00 - 15:30
  Wtorek w godzinach 8:00 - 16:00
  Piątek w godzinach 8:00 - 15:00
  pokój nr: 4
  przyjmują: Stanisław Dycha, Artur Juśko, Joanna Biała

 • Instrumenty Rynku Pracy (prace interwencyjne, przygotowanie do zawodu, staże, prace społecznie użyteczne, dotacje, doposażenia stanowisk pracy):
  Poniedziałek, Środa, Czwartek w godzinach: 8:00 - 15:30
  Wtorek w godzinach 8:00 - 16:00
  Piątek w godzinach 8:00 - 15:00
  pokój nr: 1
  przyjmują: Grażyna Pielarz, Anna Wojtan, Anna Krzysztoń, Jadwiga Radomska, Artur Juśko

 • Klub Pracy i Poradnictwo Zawodowe:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek w godzinach: 8:00 - 15:30
  Wtorek w godzinach 8:00 - 16:00
  Piątek w godzinach 8:00 - 15:00
  pokój nr: 6
  przyjmuje: Dorota Bielecka

 • Szkolenia:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek w godzinach: 8:00 - 15:30
  Wtorek w godzinach 8:00 - 16:00
  Piątek w godzinach 8:00 - 15:00
  pokój nr: 9
  przyjmuje: Barbara Kosińska

 • W prawach skarg i wniosków:
  Wtorek w godzinach 14:00 - 16:00 - przyjmuje Dyrektor PUP Tomasz Kaproń - pokój nr: 12
  codziennie w godzinach 9:00 - 11:00 - przyjmuje Z-ca Dyrektora PUP Ewa Jaskmanicka-Urban - pokój nr: 13
Wytworzył: Piotr Sawicki 2009-03-15
Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-03-15 20:56:24
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2015-09-03 10:57:04
Ilość wyświetleń: 3692
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34