Liczba gości online: 1
Nabór pracowników
Strona:  1 2 3
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Księgowa Zamieszczono: 2015-09-16 10:40:34

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 70, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KsięgowaWymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. posiadanie wykształcenia wyższego, kierunek ekonomiczny w zakresie finansów lub rachunkowości
 6. znajomość niżej wymienionych przepisów:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 149),
 • znajomość ustawy o rachunkowości ( Dz.U z 2013r., poz. 330 z późn.zm.),
 • znajomość ustawy o finansach publicznych ( Dz.U z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Pośrednik Pracy - stażysta Zamieszczono: 2015-09-16 10:07:50

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 70, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy- stażysta

Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

2. ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5. posiadanie wykształcenia wyższego,

6. znajomość niżej wymienionych przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 149)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 667),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267),
 • sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.
Informacja o wynikach naboru na stanowiska w urzędnicze Pośrednik pracy - stażysta Zamieszczono: 2011-08-31 13:27:20

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE (JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)

na stanowisku Pośrednik pracy- Stażysta

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Pośrednik pracy – stażysta Zamieszczono: 2011-08-30 11:07:18
Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Pośrednik pracy – stażysta w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim.
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE POŚREDNIK PRACY- STAŻYSTA Zamieszczono: 2011-08-29 13:31:43

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE (JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)

na stanowisku Pośrednik pracy- Stażysta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Pośrednik Pacy - Stażysta Zamieszczono: 2011-08-18 14:12:38
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JANOWIE LUBELSKIM OGŁASZA NABÓR NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE:

POŚREDNIK PRACY-STAŻYSTA

logoefs.jpg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  W JANOWIE LUBELSKIM

OGŁASZA NABÓR NA DWA  STANOWISKA URZĘDNICZE:

POŚREDNIK PRACY-STAŻYSTA

Informacja o wynikach naboru na stanowiska w urzędnicze Zamieszczono: 2011-02-16 11:38:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy- stażysta, Doradca zawodowy, stażysta, Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta oraz referent ds. kadr i kontroli wewnętrznej
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU PISEMNEGO Zamieszczono: 2011-02-11 14:04:01
Wyniki egzaminu pisemnego przeprowadzonego dla kandydatów na stanowiska urzędnicze: Pośrednik Pracy - Stażysta, Doradca zawodowy- stażysta, Specjalista ds. rozwoju zawodowego- stażysta o raz feferent ds. kadr i kontroli wewnętrznej
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje Zamieszczono: 2011-02-10 13:17:52

UWAGA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje że, dnia 11.02.2011 o godz. 14.00 zostaną ogłoszone wyniki z egzaminu pisemnego.

Informacja o wyniku naboru na stanowiska urzędnicze: Pośrednik Pracy - Stażysta, Doradca Zawodowy - Stażysta, Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta oraz referent ds. kadr i kontroli wewnętrznej Zamieszczono: 2011-02-08 14:48:27
Informacja o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze: Pośrednik Pracy - Stażysta, Doradca Zawodowy - Stażysta, Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta oraz  referent ds. kadr i kontroli wewnętrznej
Strona:  1 2 3
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34