Liczba gości online: 1
Regulamin Organizacyjny

Uchwała w sprawie uchwalenia aneksu i zmian regulaminu organizacyjnego

Zamieszczono: 2018-09-05 10:45:12

Uchwała nr 250/1008/18 Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

Uchwały w sprawie uchwalenia i zmian regulaminu organizacyjnego Zamieszczono: 2015-03-26 09:00:00

Uchwała nr 127/559/16 Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim Zamieszczono: 2010-03-17 08:42:15
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim określa organizację i zasady funkcjonowania oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34