Liczba gości online: 1
Ogłoszenia o wyniku postępowania
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera Zamieszczono: 2016-06-17 10:39:17

logo_wiedza.jpg

CS. 5531.2.2.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 17.06.2016r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 12 osób bezrobotnych, w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji szkolenia w zakresie: ,,Operator koparko-ładowarki kl. III" Zamieszczono: 2016-06-14 14:14:11

CS. 5531.3.2.2016.BK

Janów Lubelski, dn. 14.06.2016r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 14.06.2016r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński, 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 16,

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 29 760,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji szkolenia w zakresie: ,,Spawanie metodą MAG-135" Zamieszczono: 2016-06-09 13:07:11

CS. 5531.3.1.2016.BK

Janów Lubelski, dn. 09.06.2016r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w dniu 09.06.2016r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia w zakresie: "Spawanie metodą MAG-135" " dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, w trzech grupach szkoleniowych po 10 osób każda: - I grupa (10 osób) w ramach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań; - II grupa (10 osób) w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; - III grupa (10 osób) w ramach Programu Regionalnego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" realizowanego ze środków Funduszu Pracy na terenie województwa lubelskiego.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 81 000,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji szkolenia w zakresie: ,,Wizaż i stylizacja paznokci" Zamieszczono: 2016-06-06 16:18:58

CS. 5531.2.1.2016.BK

Janów Lubelski, dn. 06.06.2016r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w dniu 06.06.2016r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych, w zakresie: "Wizaż i stylizacja paznokci"w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 18 320,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji szkolenia w zakresie: ,,Murarz-tynkarz Zamieszczono: 2016-05-04 11:04:33

CS. 5531.1.4.2016

Janów Lubelski, dn. 04.05.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 04.05.2016 r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: "Murarz-tynkarz".

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania

i Doskonalenia Kadr KURSOR, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9,

z ceną oferowaną brutto w wysokości 20 736,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługę organizacji szkolenia dla 30 osób bezrobotnych w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób każda, w zakresie: Zamieszczono: 2016-04-19 14:28:27

CS. 5531.1.3.2016

Janów Lubelski, dn. 19.04.2016r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 19.04.2016 r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 30 osób bezrobotnych, w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób każda, w zakresie: "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC".

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne "UTECH" Sp. z o.o., 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5,

z ceną oferowaną brutto w wysokości 47 310,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: Operator koparko-ładowarki w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamieszczono: 2015-09-21 14:02:36

wiedz_edukacja_rozwoj.jpg

CS. 5531.2.2.2015.BK

Janów Lubelski, dn.21.09.2015r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 21.09.2015r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 31 osób bezrobotnych, w dwóch grupach szkoleniowych: I grupa szkoleniowa licząca 16 osób, II grupa szkoleniowa-15 osób, w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński

35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 16 ,

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 60450,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: Technika komputerowa w księgowości w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamieszczono: 2015-08-18 15:36:20

CS. 5531.2.1.2015.BK

Janów Lubelski, dn.18.08.2015r.

wiedz_edukacja_rozwoj.jpg


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 18.08.2015r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: "Technika komputerowa w księgowości" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 10584,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja korepetycji/zajęć Zamieszczono: 2014-11-28 14:44:49

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 28.11.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji korepetycji/zajęć dla uczestników projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2014-10-31 15:08:41

kl_pup_efs.jpg

CS. 5531.2.5.2014.BK                                                                                                Janów Lubelski, dn.31.10.2014r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 31.10.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34