Liczba gości online: 1
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 30 osób bezrobotnych „Spawanie metodą MAG-135” dla 30 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, w trzech grupach szkoleniowych po 10 osób każda: I grupa (10 osób) w ramach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań; II grupa (10 osób) w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; III grupa (10 osób) w ramach Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich” realizowanego ze środków Funduszu Pracy na terenie województwa lubelskiego. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 60365 - 2016 Zamieszczono: 2016-05-31 10:32:45

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 134958 - 2016 data 25.05.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa w zakresie organizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr ogłoszenia zmieniającego w BZP: 206657-2014 Zamieszczono: 2014-09-30 12:20:55

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203257 - 2014 data 24.09.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa w zakresie organizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr ogłoszenia zmieniającego w BZP: 206579 - 2014 Zamieszczono: 2014-09-30 11:46:15

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203257 - 2014 data 24.09.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych Kierowca kat. C+E. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 218631 - 2013 Zamieszczono: 2013-10-18 15:31:04
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217981 - 2013 data 18.10.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa krzeseł biurowych i foteli biurowych obrotowych pod potrzebę Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim - Centrum Aktywizacji Zawodowej. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 297522 - 2011 Zamieszczono: 2011-09-20 14:44:36

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297324 - 2011 data 20.09.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa z zakresu szkolenia grupowego ABC Biznesu-podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 115837 - 2010 Zamieszczono: 2010-05-10 17:00:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa z zakresu szkolenia grupowego Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 114403-2010 Zamieszczono: 2010-05-10 11:27:36
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - Usługa z zakresu szkolenia grupowego Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 113763-2010 Zamieszczono: 2010-05-07 16:45:58
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Usługa z zakresu szkolenia grupowego Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim. Numer ogłoszenia zmieniającego w BZP: 112753-2010 Zamieszczono: 2010-05-07 16:20:15
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34