Liczba gości online: 1
Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamieszczono: 2014-10-20 15:08:52

CS. 5531.2.4.2014

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych w zakresie : "Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III" w ramach projektu "Z myślą o Was", Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa i montaż mebli biurowych pod potrzebę Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim – Centrum Akywizacji Zawodowej - 3 pomieszczenia biurowe Zamieszczono: 2011-10-21 14:17:20

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż mebli biurowych pod potrzebę Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim - Centrum Akywizacji Zawodowej - 3 pomieszczenia biurowe.

BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34