Liczba gości online: 1
Ogłoszenia na usługi społeczne
Strona:  1 2
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zamieszczono: 2019-07-15 14:50:20

efs_lubelskie_logo.jpg

CS.5531.2.3.2019

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym".

Informacja o udzieleniu zamówienia - Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 Zamieszczono: 2019-07-01 11:18:55

 

logo_power_2018.jpg

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 Zamieszczono: 2019-06-25 12:31:34

logo_power_2018.jpg

CS. 5531.3.2.2019

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 13 osób bezrobotnych, w zakresie: "Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że:

za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 Zamieszczono: 2019-06-17 15:00:02

logo_power_2018.jpg

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141

Informacja o udzieleniu zamówienia - Magazynier z obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zamieszczono: 2019-06-11 10:00:16

logo_power_2018.jpg

CS. 5531.3.1.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Magazynier z obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zamieszczono: 2019-06-05 13:22:59

logo_power_2018.jpg

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 13 osób bezrobotnych, w zakresie: "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że:

za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

SANNORT Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 15 600,00 zł.

Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zamieszczono: 2019-05-28 12:42:03

logo_power_2018.jpg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie:

"Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

w ramach projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie publiczne na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Informacja o udzieleniu zamówienia - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie - Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2019-04-16 10:40:22

efs_lubelskie_logo.jpg

CS. 5531.2.2.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie - Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2019-04-12 14:10:10

efs_lubelskie_logo.jpg

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych, w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że: za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński, ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-082 Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie - Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2019-04-01 14:23:11

efs_lubelskie_logo.jpg

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III"

Strona:  1 2
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34