Liczba gości online: 1
Ogłoszenia na usługi społeczne
Strona:  1 2 3
Informacja o udzieleniu zamówienia - Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL Zamieszczono: 2019-11-14 10:55:22

efs_lubelskie_logo.jpg

CS.5531.2.4.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL” w ramach projektu pn. „Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL Zamieszczono: 2019-11-12 13:28:44

efs_lubelskie_logo.jpg

CS.5531.2.4.2019

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych, w zakresie: „Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL” w ramach projektu pn. „Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że:

za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin z ceną oferowaną brutto w wysokości: 29 600,00 zł.

Informacja o zamówieniu na usługi społeczne - Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL Zamieszczono: 2019-11-04 15:25:11

efs_lubelskie_logo.jpg

CS.5531.2.4.2019

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Sprzedawca z kursem komputerowym ECDL".

Informacja o udzieleniu zamówienia - Księgowość z kursem komputerowym ECDL Zamieszczono: 2019-11-04 15:20:22
logo_power_2018.jpg

CS. 5531.3.4.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Księgowość z kursem komputerowym ECDL” w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Księgowość z kursem komputerowym ECDL Zamieszczono: 2019-10-30 14:15:25
logo_power_2018.jpg

CS. 5531.3.4.2019

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych, w zakresie: „Księgowość z kursem komputerowym ECDL” w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że: za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Europejską Akademię Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 29520,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Księgowość z kursem komputerowym ECDL Zamieszczono: 2019-10-22 11:49:15
logo_power_2018.jpg

CS.5531.3.4.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Księgowość z kursem komputerowym ECDL"

Informacja o udzieleniu zamówienia - Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III Zamieszczono: 2019-08-14 11:40:04
logo_power_2018.jpg

CS.5531.3.3.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III Zamieszczono: 2019-08-12 13:24:55
logo_power_2018.jpg

CS.5531.3.3.2019

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 13 osób bezrobotnych, w zakresie: "Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że:

za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński, ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-082 Rzeszów, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 32 370,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III Zamieszczono: 2019-07-30 14:04:01
logo_power_2018.jpg

CS.5531.3.3.2019

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III".

Informacja o udzieleniu zamówienia - Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zamieszczono: 2019-07-29 14:15:16

efs_lubelskie_logo.jpg

CS.5531.2.3.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Strona:  1 2 3
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34