Liczba gości online: 1
Zapytania ofertowe
Strona:  1 2 3
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla osób bezrobotnych i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim Zamieszczono: 2019-02-01 10:43:16
Postępowanie jest zamówieniem publicznym o wartości poniżej 30 tys. euro zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018r. poz. 1986).
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim Zamieszczono: 2018-11-30 14:24:00

efs_lubelskie_logo.jpg

w ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV "
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 12 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV Zamieszczono: 2018-11-20 15:34:04

efs_lubelskie_logo.jpg

w ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV "
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę szkoleniową w zakresie : „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 12 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców o zmianie treści Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową - Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 12 osób w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV Zamieszczono: 2018-11-19 12:12:12

efs_lubelskie_logo.jpg

w ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV "
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" dla 12 osób w ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie janowskim (IV) Zamieszczono: 2018-10-22 10:14:25

logo_wiedza.jpg

Projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie "Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową - Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie janowskim (IV) Zamieszczono: 2018-10-11 13:35:35

logo_wiedza.jpg

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)” realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: "Operator koparki jednonaczyniowej do 25t kl. III" dla 10 osób w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie Spawanie metodą MAG-135 dla 10 osób bezrobotnych Zamieszczono: 2018-09-21 10:02:45

logo_wiedza.jpg

Projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie "Spawanie metodą MAG-135" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową - Spawanie metodą MAG-135 dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie janowskim (IV) Zamieszczono: 2018-09-12 14:48:32

logo_wiedza.jpg

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)” realizowany w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: "Spawanie metodą MAG-135" dla 10 osób w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV)" realizowanego w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Spawanie metodą MAG-135 dla 10 w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV Zamieszczono: 2018-06-12 12:56:00

efs_lubelskie_logo.jpg

w ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV "

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CS. 5531.2.1.2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie "Spawanie metodą MAG-135" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - Spawanie metodą MAG-135 dla 10 w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV Zamieszczono: 2018-06-06 13:10:00
efs_lubelskie_logo.jpg

w ramach projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV "

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę szkoleniową w zakresie: „Spawanie metodą MAG-135" dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona:  1 2 3
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34